PROBAZEN MULTI tablety 5v1 MAXI 1 kg

326,00 

Skladem

Katalogové číslo: MULTI-TAB-5V1 Kategorie:

MULTI Tablety MAXI 5v1 1 kg – PROBAZEN 200 g kompletní chemie do bazénu v jednom, tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody.

MULTI Tablety MAXI 5v1 1 kg  –  PROBAZEN 200 g tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody

  • Dezinfikují
  • Vločkují a projasňují
  • Brání růstu řas
  • Omezují výkyvy kyselosti

Pomalu rozpustné 200 g tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody. Dávkuje se 1 tableta / 20 - 30 m3 vody v bazénu. 1 tableta postačí na 5 - 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chlóru ve vodě - teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu.

Pro vyčištění již zeleného bazénu nestačí, použijte Chlor šok

Použití:

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem
  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS
  3. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI
  4. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích
  5. Pak se vloží do plováku, nebo zásobníku tablet 1 ks MULTI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu

Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.

Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění
Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Varování
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bez chlóru ne
Typ bazénové chemie multifunkční
Hmotnost 1 kg
Chlórová Ano
Bazénová sůl Ne
Forma přípravku Tablety

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

bazenova chemie výstraha

Další informace

Popis

Pomalu rozpustné 200 g tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody. Dávkuje se 1 tableta / 20 – 30 m3 vody v bazénu.

Výroba

Výroba v České republice – českou firmou PROXIM Probazen